Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolinfo

Ouderinfo

Op deze pagina vindt u documentatie over onze school die voor u als ouder van belang kunnen zijn. Ook zullen we hier de brieven gaan publiceren die aan ouders/verzorgers die verzonden zijn.

DatumOnderwerp
09-07-2019Informatie schooljaar 2019-2020 voor leerjaren 2 tm 4
09-07-2019Informatie schooljaar 2019-2020 voor nieuwe bruggers
03-04-2019Brief voor alle leerjaren afronding schooljaar
12-06-2019Brief voor leerjaar 2 keuzeformulier
03-06-2019Brief voor meisjes leerjaar 1 loverboys
24-05-2019Brief staking ov 28 mei
21-05-2019Brief rekentoets leerjaar 3
21-05-2019Brief en Rooster cito leerjaar 3
21-05-2019Brief excursie Tetric K3PIE donderdag 23 mei
21-05-2019Brief excursie Tetric B3PIE vrijdag 24 mei
14-05-2019Brief en Rooster cito leerjaar 1
08-05-2019Rooster cito leerjaar 2
08-05-2019Brief voor leerjaar 2 cito afname
19-4-2019Brief voor leerjaar 4 PTA en examen
15-04-2019Brief voor klas pb2a bezoek politieacademie
03-04-2019Brief voor leerjaar 2 ivm keuze profielen
25-03-2019Brief voor leerjaar 3 ivm rapportcijfers
25-03-2019Brief voor klas 3bwi ivm lessen bouwmensen
15-03-2019Rooster praktijkexamen PIE groep D leerjaar 4
15-03-2019Rooster praktijkexamen PIE groep C leerjaar 4
15-03-2019Rooster praktijkexamen PIE groep B leerjaar 4
15-03-2019Rooster praktijkexamen PIE groep A leerjaar 4
15-03-2019Rooster praktijkexamen DP leerjaar 4
15-03-2019Rooster praktijkexamen BWI leerjaar 4
15-03-2019Rooster praktijkexamen EO leerjaar 4
15-03-2019Overzicht AVO examens leerjaar 4
15-03-2019Brief voor de leerjaar 4 over de examens
13-03-2019Brief voor de tweedejaars Bliksemstage
07-03-2019Schema rekentoets leerjaar 4
07-03-2019Brief voor rekentoets leerjaar 4
07-03-2019Brief voor rapport ophalen 3e klas
07-03-2019Brief voor rapport ophalen 2e klas
07-03-2019Brief voor rapport ophalen 1e klas
01-03-2019Brief voor de tweedejaars Profielkeuze voorlichtingsavond 12 maart
01-03-2019Brief voor de tweedejaars excursie bouwmensen 6 maart
27-02-2019Brief voor het vierde leerjaar Proef op de Som
21-01-2019Brief voor derde leerjaar planning Rode Loper
21-01-2019Brief voor derde leerjaar ivm Rode Loper activiteiten
16-01-2019Brief voor stagebedrijf leeerjaar 3
16-01-2019Brief informatie over de stage voor leerjaar 3
08-01-2019Brief Rekentoets voor leerjaar 4
22-11-2018Brief voor klas B4BWI en K4BWI ivm lessen bij Bouwmensen
22-11-2018Brief voor klas B3BWI en K3BWI ivm lessen bij Bouwmensen
20-11-2018Brief schaatsen leerjaar 1
19-11-2018Brief ophalen rapport leerjaar 4
19-11-2018Brief ophalen rapport leerjaar 1 tm 3
15-11-2018Brief Techniekdag tweede leerjaar
31-10-2018Brief wiskunde les 4e leerjaar
30-10-2018Brief Afscheid Schooldirecteur
04-10-2018Brief PTA en examenreglement 3e leerjaar
02-10-2018Brief cito nul afname 1e leerjaar
05-09-2018Brief ouderbijdrage 4e leerjaar
05-09-2018Brief ouderbijdrage 3e leerjaar
05-09-2018Brief ouderbijdrage 2e leerjaar
05-09-2018Brief ouderbijdrage 1e leerjaar
05-09-2018Brief bezoek museum het Schip 1e leerjaar
05-09-2018Brief werkkleding BWI derde leerjaar
05-09-2018Brief werkkleding PIE derde leerjaar
03-09-2018Brief ouderavond leerjaar 4
03-09-2018Brief ouderavond leerjaar 1 tm 3
03-09-2018Brief Toestemmingsverklaring
03-09-2018Invullijst kamp 1e leerjaar
03-09-2018Brief kamp 1e leerjaar
11-07-2018Informatie voor de leerlingen volgend schooljaar in klas 2,3 en 4 voor schooljaar 2018-2019
11-07-2018Informatie voor de nieuwe 1e klas voor schooljaar 2018-2019