Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 29/38 

7.1 Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019

Schoolvakanties 
Herfstvakantiemaandag 22 oktober 2018 tot en met vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantiemaandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantiemaandag 18 februari 2019 tot en met vrijdag 22 februari 2019
Meivakantiemaandag 22 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartdonderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Pinksterenmaandag 10 juni 2019
Zomervakantiemaandag 15 juli 2019 tot en met vrijdag 23 augustus 2019
Lesvrije dagen leerlingen
3 september 2018
13 november 2018
14 maart 2019
Kennismakingsavond
18 september 2018
Rapportgesprekken
4 december 2018
26 maart 2019
12 juli 2019
Diploma-uitreiking
27 juni 2019

Activiteitenoverzicht, jaarplanning
Op onze website www.brederoberoepscollege.nl treft u een jaarplanning aan waarin de activiteiten voor komend schooljaar staan.

Open Dagen en informatieavonden
Op onze Open Dagen kan iedereen onze school bezoeken, de sfeer komen proeven en op eigen houtje of onder begeleiding de hele school doorkruisen. Onze leraren en leerlingen zijn in groten getale aanwezig. Hoewel deze Open Dagen met name voor nieuwe leerlingen en hun ouders zijn bedoeld, bent u uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Al was het mogelijk alleen maar om uw kind dat ons deze dag een handje meehelpt in actie te zien. Leerlingen die het leuk lijkt om op deze dag of avond mee te helpen, kunnen dit doorgeven aan hun mentor.

Daarnaast organiseren we informatieavonden en andere kennismakingsactiviteiten. Nieuwe leerlingen en hun ouders kunnen tijdens die activiteiten uitgebreid kennismaken met onze school bijvoorbeeld door het volgen van proeflessen en zij kunnen vragen stellen over de gang van zaken.

Op www.brederoberoepscollege.nl kunt u zien wanneer onze Open Dagen, informatieavonden en andere activiteiten zullen plaatsvinden.