Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 25/38 

6.2 Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)

Om ervoor te zorgen dat de schoolkosten zo transparant mogelijk zijn voor ouders, wordt ieder schooljaar een VOB samengesteld per leerjaar/opleiding. We proberen deze bijdrage tot een zo laag mogelijk bedrag te beperken. De hoogte en samenstelling van de VOB wordt met de oudergeleding van de deelraad besproken.

U ontvangt van de school een overzicht van de VOB met een specificatie van de kosten. Tevens ontvangt u de rekening voor de VOB uitgezonderd de kosten voor specifieke beroepskleding en/of schoenen. Hiervoor krijgt u een aparte rekening van de school.

Noodzakelijke schoolkosten
Uw VOB wordt ook gebruikt voor specifieke beroepskleding en opleiding gerelateerd materiaal. Deze kosten zijn veelal nodig vanwege veiligheidseisen (leersituaties binnen en buiten de school, bijv. stages). Het blijft een vrijwillige bijdrage.

Mocht het betalen van deze kosten voor u een belemmering vormen, dan kunt u een beroep doen op de reductie/kwijtscheldingsregeling. Daarvoor kunt u bij de schoolleiding terecht. Ouders uit Amsterdam kunnen ook een beroep doen op de speciale scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam (zie hiervoor paragraaf 11.4).

Betaling
Bij voorkeur betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage op de bankrekening van de school. Het rekeningnummer is NL66 INGB 0655 0155 82 ten name van Bredero Beroepscollege te Amsterdam.

Overzicht VOB 2018-2019

Bedrag (in hele euro’s)  D&P en E&OD&P en E&OPIE & BWIPIE & BWI
Omschrijvingleerjaar 1leerjaar 2leerjaar 3leerjaar 4leerjaar 3leerjaar 4
Sport en spel151515151515
Schaatsdag Jaap Edenbaan10-----
Sportactiviteiten-99999
Excursies *132,5032,5032,5032,5032,5032,50
Kamp *2110-----
Specifieke beroepskleding/schoenen----62-
Beroepsmateriaal t.b.v. opleiding--60606060
Totaal167,5056,50116,50116,50178,50116,50

*1 Dit bedrag staat niet op de rekening. U dient deze kosten contant op school te betalen, voorafgaand aan de excursie.
*2 De rekening voor het kamp 1e klas krijgt u voor aanvang schooljaar. In overleg is een betalingsregeling mogelijk.