Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 12/33 

3.4 Schoolregels

Het schoolleven legt de schoolbevolking een aantal verplichtingen op, maar verleent deze ook bepaalde rechten. De rechten en plichten voor leerlingen zijn opgenomen in het leerlingenstatuut van onze school. Bovendien zijn we als school wettelijk verplicht te laten weten wat onze schoolregels zijn.
Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. Wij hebben gemeend die regels per onderwerp toch op papier te moeten zetten: om iedereen er aan te herinneren. In alle gevallen, waarin onze schoolregels niet voorzien, beslist de schoolleiding.

Omgangsregels

 • Je zorgt er voor dat niemand zich onprettig of onveilig voelt door jouw gedrag of jouw woorden.
 • Je komt je afspraken na.
 • In en om de school wordt niet gerookt, behalve op de daarvoor aangewezen plekken.
 • Jassen, petten en mutsen blijven tijdens de lessen in de kluis.
 • De mobiele telefoon wordt alleen in de les gebruikt op aanwijzing van de docent.
 • Je hebt de boeken en materialen bij je die voor een les nodig zijn.
 • Foto’s en films worden binnen de school alleen gemaakt op aanwijzing van de docent.
 • Je houdt de school en de omgeving netjes. Afval gaat in de prullenbak.
 • Iedere klas maakt regelmatig met de mentor de school en de omgeving van de school vrij van zwerfvuil.
 • De leerlingen blijven tijdens de les in het lokaal.
 • In de gangen loop je rustig naar het lokaal en gebruik je je binnenstem.
 • Eten en drinken doe je alleen in de aula. Energydrank en kauwgom zijn in de hele school verboden.

Overige regels

 • Op school heb je altijd je schoolpas bij je.
 • Wij zijn als school niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van jouw spullen/eigendommen.
 • Als je kluissleutel weg is, kun je tegen betaling een nieuwe sleutel krijgen.
 • Medewerkers van school mogen kluisjes van leerlingen openen.
 • Wapens zijn in de school verboden.
 • Fietsen en brommers zet je op slot in de daarvoor geplaatste rekken.
 • Als je docent er niet is dan wacht je tien minuten bij het lokaal. Eén leerling informeert bij de teamleider waar de docent is.
 • Leerlingen van de eerste klas blijven in pauzes en tussenuren op het terrein van de school.

Samenvattend gelden de volgende 5 gouden Bredero-regels:

 1. We respecteren elkaar.
 2. We houden onze school veilig en netjes.
 3. We helpen elkaar.
 4. We zijn actief in de les.
 5. We spreken Nederlands.