Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 9/38 

3.2 Onderwijstijd en lesuitval

De scholengroep VOvA streeft naar kwantitatief en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarvoor is voldoende onderwijstijd de basis. De onderwijstijd wordt door middel van de lessentabel geprogrammeerd. Daarnaast vinden (buiten de lessentabel) onderwijsactiviteiten plaats die worden meegerekend in de onderwijstijd.

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het VO van kracht. Er staat in deze wet een urennorm per opleiding. Hierdoor kunnen scholen de onderwijstijd flexibeler plannen en meer maatwerk bieden aan leerlingen.


Alle leerlingen moeten een programma kunnen volgen dat voldoet aan de urennorm, dus een vmbo-opleiding van ten minste 3700 uur, een havo-opleiding van ten minste 4700 uur of een vwo-opleiding van tenminste 5700 uur.

In schooljaar 2018- 2019 worden 183 dagen onderwijs verzorgd. Naast de vastgestelde vakanties kan de school zelf nog een aantal roostervrije dagen inplannen. Per school wordt een jaarkalender voor ingeplande onderwijstijd gemaakt. De roostervrije dagen worden met de deelraad van tevoren besproken en goedgekeurd.

Lesuitval
Scholing, excursies, praktijkexamens, andere les vervangende activiteiten en ziekte van docenten leiden soms tot lesuitval. Wij proberen zoveel mogelijk tussenuren voor leerlingen zinvol in te vullen, door bijvoorbeeld uren te verschuiven, andere docenten in te roosteren of leerlingen onder begeleiding zelfstandig te laten werken. Bij langdurige ziekte van docenten zoeken we vervanging.
We zullen u en uw kind hierover tijdig informeren.