Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 8/38 

3.1 Wat bieden wij onze leerlingen

Het vmbo is een brede opleiding van vier jaar, voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. In speciale mentorlessen leer je hoe je jouw werk het best kunt aanpakken en hoe je het best met anderen kunt omgaan. Iedere leerling heeft een mentor. Bij je mentor kun je altijd terecht als er iets is. Ook je ouders kunnen bij je mentor terecht als ze vragen hebben over de school.

Het Bredero Beroepscollege stelt zich als doel dat je na vier jaar direct door kunt stromen naar een juiste opleiding op het MBO zonder studievertraging daar. Dat leren kiezen doe je vanaf de eerste dag. Dit geldt in eerste instantie vooral voor het eerste en tweede jaar. In deze leerjaren werken we met werkstations en loopbaancoaches. De combinatie van deze twee helpen jou bij het maken van je uiteindelijke beroepskeuze. Belangrijke AVO vakken zijn natuurlijk rekenen en Nederlands naast een aantal andere vakken. In onze werkstations kunnen je ervaring opdoen in verschillende beroepsactiviteiten:

 1. Gastvrijheid; koken, bedienen en organiseren
 2. Evenementen; organiseren en ondersteunen
 3. Planning en control; plannen en budgetteren
 4. Ondernemen; het runnen van bijvoorbeeld een kleine winkel
 5. Communicatie en presentatie; reclame, etaleren en presenteren
 6. Facility Management, ondersteunen van evenementen licht en geluid
 7. Technische verkoop en advies; klanten helpen bij aankoop
 8. Maken; produceren van producten van metaal kunststof en hout
 9. Toegepaste Techniek, installeren van gas, water en elektriciteit.

Je kunt in de loop van je schoolloopbaan een aantal maal kiezen wat je gaat doen, steeds verschillende ervaringen opdoen, of als je al erg goed weet wat je wilt binnen één richting gaan verdiepen en verbreden. Binnen ieder gebied krijg je van de docent steeds leertaken die je of zelfstandig of in samenwerking met je klasgenoten uit kunt werken. Dat doe je steeds twaalf weken. De dertiende week heb je gesprekken met je loopbaancoach, sportdagen en culturele dagen. We noemen dat de "Talentenweek".

Dit alles noemen we ook wel loopbaanleren. Steeds verschillende ervaringen opdoen om te leren waar je goed in bent, wat je leuk vindt en wat je later zou willen kiezen. Een loopbaancoach helpt je daarbij maar natuurlijk ook alle docenten van de avo vakken en de beroepsrichtingen. Het kiezen van een profiel is best moeilijk. Je moet nadenken over wat bij je past, hoe je jouw toekomst ziet en waar je competenties liggen. Je ziet, er hangt wat van af! De school helpt je hierbij. De loopbaancoach begeleidt je in de hele opleiding met het doel je te helpen in het maken van goede keuzes voor het juiste profiel en de verschillende keuzeonderdelen, zodat je beter kunt doorstromen naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

Wat willen we dus bereiken?

 • je ontwikkelt je interesses
 • je kunt je talenten verder ontwikkelen
 • je maakt een goede keus voor het leren op het MBO
 • je keuze maak je op het moment dat jij er klaar voor bent
 • je oriënteert op een beroepsomgeving voor later

Onderbouw
In de eerste twee leerjaren krijg je de volgende vakken (lessentabel eerste en tweede leerjaar basis, kader en gemengde leerweg):

 leerjaar 1leerjaar 1leerjaar 2leerjaar 2
Vakbasiskader/gemengdbasiskader/gemengd
Nederlands3333
Engels3322
Wiskunde3333
Economie  11
Mens en maatschappij1111
Mens en natuur22  
NaSk*  22
Kunstvak3232
LO3333
Plusles1111
Leefstijl1111
Rekenen1111
Werkstations6666
Tweede moderne vreemde taal 1 1
Steunles1111
Totaal28282828

* NaSk = Natuurkunde / Scheikunde

Bovenbouw
In de bovenbouw krijg je de volgende vakken (lessentabel derde en vierde leerjaar basis en kader):

 leerjaar 3leerjaar 3leerjaar 4leerjaar 4
Vakbasiskaderbasiskader
Nederlands3333
Engels2222
Wiskunde3333
Maatschappijleer11  
NaSk (PIE en BWI) of Economie (D&P en E&O)3333
CKV11  
LO2222
Rekenen1111
Beroepsgericht12121212
Totaal28282626

Aan het einde van het tweede leerjaar maak je een profielkeuze binnen de profielen Techniek, Economie en Dienstverlening. Naast deze profielen kies je in de loop van leerjaar 3 en 4 een aantal keuzevakken. Deze keuzevakken geven je de gelegenheid om zowel binnen als buiten de profielen onderwerpen en thema's te ervaren. Op die manier kun je steeds weer keuzes maken om je goed voor te bereiden op je vervolgopleiding.

In het vierde en tevens laatste leerjaar ga je verder met je schoolexamens, zowel praktijkexamens als schriftelijke examens. In de maanden april en mei van het vierde jaar zijn de landelijke examens.

Burgerschapsvorming en sociale integratie
In de programmering van het onderwijs wordt burgerschapsvorming en sociale integratie opgenomen. Scholen geven daar zelf vorm en invulling aan. Daarbij gaan we er in ons onderwijs vanuit dat:

 • leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
 • het onderwijs mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
 • leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.