Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

vorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 33/33

13. Contactgegevens

Bredero Beroepscollege 
schooldirecteurDe heer J.B. van der Valk
teamleider onderbouwMevrouw A.M. El Kharrim
teamleider bovenbouwMevrouw M.J.G. Thijssen
zorgcoƶrdinatorMevr. M.V. Lin Tsung
vertrouwenspersonenMevr. A. Anches en Dhr. R. van Eer
bezoekadresMeeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam
telefoon(020) 579 72 00
e-mailinfo@brederoberoepscollege.vova.nl
websitewww.brederoberoepscollege.nl
Directie VOvA 
directielid/voorzitterMevr. C.E.M. Neuhaus
directielidMevr. S.S. Newalsing
directielidDhr. R.F.J.M. van de Wal
postadresPostbus 7878, 1008 AB Amsterdam
bezoekadresBetuwestraat 27, 1079 PR Amsterdam

Overige schoollocaties VOvA
Onze andere locaties zijn: Bredero Mavo, De nieuwe Havo, Hubertus & Berkhoff, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, Stelle 2.0, Tobiasschool en ons onderwijsinitiatief Vox-klassen.

Contactgegevens van deze scholen zijn te vinden op de website www.vova.nl.

Bereikbaarheid
Op onze website www.brederoberoepscollege.nl kunt u een uitgebreide routebeschrijving vinden naar onze school voor zowel het openbaar vervoer als met de auto of fiets.