Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 32/33 

12. Schoolvakanties en overige belangrijke data

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018

  
Herfstvakantiemaandag 23 oktober 2017 tot en met vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantiemaandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantiemaandag 26 februari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018
Pasenvrijdag 30 maart 2018 tot en met maandag 2 april 2018
Koningsdagvrijdag 27 april 2018
Meivakantiemaandag 30 april 2018 tot en met vrijdag 11 mei 2018
Pinksterenmaandag 21 mei 2018
Zomervakantiemaandag 23 juli 2018 tot en met vrijdag 31 augustus 2018
Lesvrije dagen
Maandag 4 september 2017
Dinsdag 10 oktober 2017
Donderdag 7 december 2017
Maandag 19 maart (middag)
Donderdag 29 maart 2018
Vrijdag 15 juni 2018
Dinsdag 10 juli 2018 (middag)
Maandag 16 juli 2018
Rapportuitreiking
Dinsdag 12 december 2017
Dinsdag 10 april 2018
Vrijdag 20 juli 2018
Ouderavond 
Informatieavond leerjaar 1 t/m 4dinsdag 19 september 2017
Intern open huis voor ouders en leerlingen 2e klasdinsdag 28 november 2017
Informatieavond over profielendinsdag 13 maart 2018
Intern open huis voor ouders en leerlingen 2e klasdonderdag 22 maart 2018

Activiteitenoverzicht, jaarplanning
Op onze website www.brederoberoepscollege.nl treft u een jaarplanning aan waarin de activiteiten voor komend schooljaar staan.

Open Dagen en informatieavonden
Op onze Open Dagen kan iedereen onze school bezoeken, de sfeer komen proeven en op eigen houtje of onder begeleiding de hele school doorkruisen. Onze leraren en leerlingen zijn in groten getale aanwezig. Hoewel deze Open Dagen met name voor nieuwe leerlingen en hun ouders zijn bedoeld, bent u uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Al was het mogelijk alleen maar om uw kind dat ons deze dag een handje meehelpt in actie te zien. Leerlingen die het leuk lijkt om op deze dag of avond mee te helpen, kunnen dit doorgeven aan hun mentor.

Daarnaast organiseren we informatieavonden en andere kennismakingsactiviteiten. Nieuwe leerlingen en hun ouders kunnen tijdens die activiteiten uitgebreid kennismaken met onze school bijvoorbeeld door het volgen van proeflessen en zij kunnen vragen stellen over de gang van zaken.

Op www.brederoberoepscollege.nl kunt u zien wanneer onze Open Dagen, informatieavonden en andere activiteiten zullen plaatsvinden.