Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 45/82 

Masterplan Techniek Amsterdam volgt leerling Diego op de voet

Diego Admiraal, vierdejaarsleerling Installatie- en Elektrotechniek van het Bredero Beroepscollege wordt sinds februari van dit jaar gevolgd in het kader van Masterplan Techniek Amsterdam. In twee interviews vertelt Diego over de keuzes die hij heeft gemaakt en wat hij zo leuk aan techniek vindt. Met het Masterplan Techniek werken Amsterdamse (voorbereidende) beroepsopleidingen (waaronder onze school), het bedrijfsleven en gemeente nauw samen om ervoor te zorgen dat meer jongeren kiezen voor een hoogwaardige technische opleiding.

Techniekpact
Er is een (dreigend) tekort aan goed geschoolde technici in Amsterdam. Dit tekort zal in de toekomst verder oplopen. Tegelijkertijd loopt ook de werkloosheid onder jongeren op en daalt hun interesse in technische opleidingen. Deze ontwikkeling is ook landelijk en is door het kabinet opgemerkt. Zij hebben daarom samen met werkgeversorganisaties en het onderwijs het Techniekpact gesloten. Dit pact richt zich op het verbeteren van de aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt.

Lees hier het eerste interview met Diego.
Lees hier het tweede interview met Diego.

Meer informatie is te vinden op de website van Masterplan Techniek Amsterdam.