Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 62/83 

Techniekleerlingen gaan voor duurzame verlichting

Vandaag zijn onze vierdejaars leerlingen van de opleiding Elektrotechniek officieel gestart met het toepassen van duurzame energie in de school. Tijdens dit project vervangen onze leerlingen de huidige TL-verlichting door energiebesparende verlichting. Zo wordt duurzame energie een groter onderdeel van ons huidige onderwijsprogramma. Leerlingen passen hun technische kennis direct toe in het bedrijfsleven. Een uitgangspunt dat ook onderschreven wordt in het onlangs ondergetekende Techniekpact.

Een duurzame school
Vandaag vond de officiële start plaats van het onderwijsprogramma ‘De Groene Leerweg’. In dit onderwijsprogramma staat duurzame energie centraal. Concreet vervangen leerlingen van de opleiding Elektrotechniek huidige TL-verlichting voor energiebesparende verlichting. Uiteraard wordt eerst onze eigen school onder handen genomen. Hiermee passen de leerlingen, onder begeleiding van het bedrijf GreenThumb, hun opgedane kennis direct toe in de praktijk. Onze school is een van de drie VO-scholen in Amsterdam die nog techniekonderwijs aanbiedt in de breedte en continu aansluiting zoekt met het bedrijfsleven en innovatieve programma’s.

Techniekonderwijs
Onze school was vanwege het techniekonderwijs, als voorbeeldschool, aanwezig bij het programma voor de ondertekening van het Techniekpact op 13 mei jl. op onze partnerschool Bredero Mavo. Zie ook het eerdere bericht hierover. Onze leerlingen volgden een masterclass Techniek van André Kuipers, waarin benadrukt werd waarom techniekonderwijs belangrijk is. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en wordt het belang van goed techniekonderwijs met aansluiting op het bedrijfsleven onderschreven. Voor onze leerlingen is het belangrijk dat hun vakgebied en de toegevoegde waarde voor de maatschappij erkend worden.

Samenwerking bedrijfsleven
Leerlingen zo veel mogelijk goede praktijkervaring laten op doen, is een belangrijk uitgangspunt voor onze school in de samenwerking met het bedrijfsleven. “Vmbo-leerlingen worden de uiteindelijke motors van de samenleving. Als zij niet tijdens hun gehele schoolloopbaan, en dat begint al op het vmbo, goede praktijkervaring kunnen opdoen, dan missen ze toch die aansluiting op hetgeen van ze verwacht wordt in het bedrijfsleven. Daarom werken we zo veel mogelijk samen met bedrijven die het beste uit onze leerlingen willen en kunnen halen”, aldus Martin Verhoeven, docent en initiator van het project. Door de samenwerking met GreenThumb worden praktijkgerichte stageplekken én bewustwording van het gebruik van duurzame energie gecreëerd. Voor een fotoverslag van de dag, klik je hier. Voor een videoverslag met interviews met leerlingen, kijk hier.