Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws

 68/82 

Meesterdocent aan zet!

Het Bredero Beroepscollege is een van de 4 partners die zich hebben verbonden aan het project 'Meesterdocent aan zet!'. Dit project stimuleert een bredere benutting van de deskundigheid van docenten. Elke docent, ongeacht zijn vakgebied, moet zijn leerlingen kunnen overtuigen van het nut van taal en rekenen, maar ook van burgerschap.

Onze school wil het onderwijs voor de leerlingen verbeteren door de lesgevende kwaliteiten van de docenten op een hoger niveau te brengen. De maatschappelijke vraagstukken op het gebied van rekenen, taal en burgerschap worden momenteel scherp zichtbaar - met name binnen de laagopgeleide beroepsbevolking. Dat maakt een duidelijke aanpak, die gericht is op een betere aansluiting bij de maatschappij, noodzakelijk. Alle reden dus voor ons om mee te doen aan 'Meesterdocent aan zet!'.

Lees hier de brochure over het project.